Dawkowanie oleju sojowego w żywieniu drobiu

Dawkowanie oleju sojowego dla brojlerów

Współczesne linie brojlerów ze względu na szybkie tempo wzrostu, mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na energię w paszy. Z tego powodu stosuje się natłuszczanie pasz tłuszczami różnego pochodzenia. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując oleje roślinne takie jak olej sojowy, które poprawiają wykorzystanie paszy, zwiększają przyrosty zwierząt, a także wpływają pozytywnie na jakość mięsa w tuszy.

Dawkowanie dla Niosek

Oleje roślinne bogate w długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (linolowy, linolenowy) po dodaniu do paszy skutecznie wpływają na skład kwasów tłuszczowych w jajach.

Nie zaleca się dodawania więcej niż 1-2% tłuszczu w pierwszym tygodniu życia kurcząt, natomiast w dalszych tygodniach jego udział nie powinien przekraczać 10% w dawce. Przy wprowadzaniu tłuszczu do dawki należy pamiętać o okresie adaptacyjnym ok 3-4 dni (dzień pierwszy 1/3 dawki tłuszczu, dzień drugi 1/2 dawki, dzień trzeci 2/3 dawki). W przeciwnym wypadku może dojść do utraty apetytu przez ptaki i wystąpienie biegunek.

Dawkowanie oleju sojowego – maksymalny zalecany udział, w % mieszanki, wg 3. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz, Normy żywienia Drobiu


Ptaki młode 0 – 4 tyg Ptaki rzeźne 4 – 18 tyg Odchów na nioski 4 – 20 tyg Nioski
Olej sojowy 6 8 5 5