Dawkowanie oleju sojowego w żywieniu trzody chlewnej

U trzody chlewnej dawkowanie oleju sojowego powinno być tak bilansowane, by całkowita zawartość tłuszczu w paszy nie przekraczała 8-10%. Dodatek oleju sojowego poprawia wyniki produkcyjne u trzody chlewnej – większe tempo wzrostu tuczników, lepsze wykorzystanie paszy, większa masa prosiąt przy urodzeniu, lepsza wydajność mleczna loch itd.

Dawkowanie oleju sojowego – maksymalny zalecany udział oleju sojowego oraz optymalna zawartość tłuszczu surowego, w % mieszanki, wg Programu Żywienia Trzody Chlewnej LNB


Prestarter odsadzeniowy do 14 dnia po odsadzeniu Prestarter do ok. 20 kg m.c. Starter 20 – 35 kg Grower 35 – 65 kg Finiszer od 65 kg Locha karmiąca Locha luźna
Olej sojowy 3 4 4 4 3 4 2
Tłuszcz surowy 8 5 4 4 3 4 3